Najbliższe kursy

Najbliższe kursy

Ustroń

ROZPOCZYNAMY KURS TAŃCA 
USTROŃ
Miejski Dom Kultury "Prażakówka", ul. Daszyńskiego 28

od 1 PAŹDZIERNIKA 2021 (piątki)
1900 - 2100 - KURS TAŃCA NA WESELE
                     I INNE OKAZJE

                        - dla początkujacych
                        - program autorski

Czas trwania kursu:: 6 spotkań po 2 godziny zegarowe
Koszt kursu: para - 290,-zł

ZAPISY: tel. 692 535 066

poczta: gepfert.marcjan@gmail.com
Prosimy o zabranie sportowego obuwia zmiennego !
Z A P R A S Z A M Y  !


LEKCJE INDYWIDUALNE - wg życzeń kursantów.: SKOCZÓW - od 23 WRZEŚNIA CIESZYN - od 28 WRZEŚNIA USTROŃ - od 1 PAŹDZIERNIKA