Najbliższe kursy

Najbliższe kursy

Skoczów

Miejskie Centrum Kultury, ul. Targowa 26
- sala "Pod Pegazem"

od 23 WRZEŚNIA 2021 (czwartki)
1700 - 1830  - KURS TAŃCA IV STOPNIA
        
              wg Światowego Programu Tańca
                         
- dla średnio zaawansowanych
Czas trwania kursu: 8 spotkań po 1,5 godz.
Koszt kursu: para - 290,-zł
Prosimy o zabanie
obuwia zmiennnego !
ZAPISY: tel. 692 535 066

poczta: gepfert.marcjan@gmail.com
ZAPRASZAMY !


Od 23 WRZEŚNIA 2021 (czwartki)
1830 - 2000 - KLUB MIŁOŚNIKÓW TAŃCA
                                         - dla zaawansowanych

Czas trwania kursu: 8 spotkań po 1,5 godz.
Koszt kursu: para - 260,-zł

Prosimy o zabranie obuwia zmiennego
ZAPISY: tel. 692 535 066
poczta: gepfert.marcjan@gmail.com
ZAPRASZAMY!

Od 23 WRZESNIA 2021 (czwartki)
2000 - 2130 - KURS TAŃCA NA WESELE
                       I INNE OKAZJE

                            - dla początkujących
                         - program autorski

Czas trwania kursu: 8 spotkań po 1,5 godz.
Koszt kursu: para - 290,-zł
Prosimy o zabranie obuwia zmiennego !

ZAPISY: tel. 692 535 066
poczta: gepfert.marcjan@gmail.com

ZAPRASZAMY !
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CIESZYNCieszyński Ośrodek Kultury, Dom Narodowy
Rynek 12, sala widowiskowa

ROZPOCZYNAMY KURS TAŃCA 
CIESZYN

DOM NARODOWY    RYNEK 12

Od 28 WRZEŚNIA 2021 (wtorki)
1800 - 2000 - KURS TAŃCA NA WESELE
                     I INNE OKAZJE

                         - dla początkujących
                      - program autorski

Czas trwania kursu: 6 spotkań po 2 godz. zegarowe
Koszt kursu: para - 290,-zł
Prosimy o zabranie obuwia zmiennego !

ZAPISY: tel. 692 535 066
poczta: gepfert.marcjan@gmail.com
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 


 


Ustroń

ROZPOCZYNAMY KURS TAŃCA 
USTROŃ
Miejski Dom Kultury "Prażakówka", ul. Daszyńskiego 28

od 1 PAŹDZIERNIKA 2021 (piątki)
1900 - 2100 - KURS TAŃCA NA WESELE
                     I INNE OKAZJE

                        - dla początkujacych
                        - program autorski

Czas trwania kursu:: 6 spotkań po 2 godziny zegarowe
Koszt kursu: para - 290,-zł

ZAPISY: tel. 692 535 066

poczta: gepfert.marcjan@gmail.com
Prosimy o zabranie sportowego obuwia zmiennego !
Z A P R A S Z A M Y  !


LEKCJE INDYWIDUALNE - wg życzeń kursantów.: SKOCZÓW - od 23 WRZEŚNIA CIESZYN - od 28 WRZEŚNIA USTROŃ - od 1 PAŹDZIERNIKA